XML generator

szczegóły projektu

Narzędzie powstało jako część większego projektu, umożliwia tworzenie plików XML za pomocą techniki drag&drop przy wykorzystaniu wcześniej zdefiniowanych elementów. WYSIWYG
Pomysł
Design
Implementacja
Dostarczenie

Project Details

  • KLIENT
    -TODO-
  • DATA
    -DATA-
  • ONLINE
-TODO-