EasyStop

szczegóły projektu

Portal stworzony na potrzeby projektu z przedmiotu Systemy Zarządzania Zawartością Portali. Umożliwia wytyczenie najlepszej drogi z punktu A do punktu B, dzielenie się trasami itp.
Pomysł
Design
Implementacja
Dostarczenie

Project Details

  • KLIENT
    -TODO-
  • DATA
    -DATA-
  • ONLINE
-TODO-